FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निकासी कर आय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी दरभाउ पत्र आव्हानको दाेस्राे पटक प्रकाशित सूचना

सुचना सुधार गरीएको ।

चालु आ व को वित्तीय प्रगति सम्बन्धमा

निकासी कर आय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

पुन: सूचना गरिएको सम्बन्धी सूचना

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना ।