सूचना तथा समाचार

उद्धम विकास सहजकर्ताको प्रारम्भिक सुची प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा

अहेव अनमी तथा कार्यालय सहयोगी पदको परीक्षाको नतिजा अन्तिम नतिजा सम्बन्धमा

अ हे व पदको लिखित परिक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धमा

उद्धम विकास सहजकर्ता सेवा करारमा पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना

अहेव, अनमी तथा कार्यालय सहयोगी पदको परीक्षा तालिका

सुरक्षित नागरिक आवास छनोट सम्बन्धी सूचना