FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना

प्राथमिक तहका करार शिक्षकहरुकाे विवरण

बाेलपत्र बुझाउने र खोल्ने मिति प्रष्ट पारिएको सम्बन्धी सूचना

लेखा परीक्षक छनाैट गरिएकाे सम्बन्धी सूचना ।

न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारेको सूचना

शैक्षिक सत्र २०८० को नगरस्तरीय आधारभूत तह परीक्षा (कक्षा-८) को समय तालिका प्रकाशित गरिएको सूचना