FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मेडिकल अधिकृत पदमा दरखास्त आव्हान म्याद थप सम्बन्धी सूचना

प्रस्ताव आव्हान गरिएकाे सम्वन्धमा ।

शिक्षक छनाैट परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

सम्बन्धीत "घ" वर्गको ईजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायीहरु

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

विज्ञापन कर रकम संकलन ठेक्का सम्बन्धी सूचना