सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

स्वास्थ्यजन्य मेशिन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको BOQ फारम

कागतीको कलमी बिरुवा सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र फारम

कागतीको कलमी बिरुवा सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

पोखरी ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी सूचना

ट्रिपर ट्रकको बोलपत्र स्वीकृत हुने आसयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत हुने आसयको सूचना