सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ट्रिपर ट्रकको बोलपत्र स्वीकृत हुने आसयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत हुने आसयको सूचना

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

यु एस् जी मेसिन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

सेक्स सिमन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र सूचना

बिजुलीकाे पोल खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना