सूचना तथा समाचार

वडाको योजना सम्झौता सम्बन्धमा

MIS Operator र फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

MIS Operator र फिल्ड सहायक पदकाे अन्तरवार्ता तथा परिक्षा सम्बन्धी सूचना

म्याद थप बारे सूचना

गणक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे सूचना

सम्पूर्ण नगर शिक्षा समितिका पदाधीकारी ज्यूहरु ,

आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिका पदाधीकारी ज्यूहरु ,

सबै विद्यालय ,

 

प्रस्तुत विषयमा शैक्षिक वर्ष २०७५ को समिक्षा राय सुझाव संकलन प्रयोजनका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएकोले उपस्थितीका लागि अनुरोध छ ।