सूचना तथा समाचार

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे सूचना

सम्पूर्ण नगर शिक्षा समितिका पदाधीकारी ज्यूहरु ,

आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिका पदाधीकारी ज्यूहरु ,

सबै विद्यालय ,

 

प्रस्तुत विषयमा शैक्षिक वर्ष २०७५ को समिक्षा राय सुझाव संकलन प्रयोजनका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएकोले उपस्थितीका लागि अनुरोध छ ।

आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा ८) को नतिजा प्रकाशन बारे सूचना

प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि संसोधित निवेदनको ढाँचा

प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन निवेदन दिने बारे सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

सामुदायीक विद्यालय तथा संस्थागत विद्यालयका कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीका लागी छात्रवृत्तिका लागी निवेदन दिने सूचना